Đời phẳng lặng

Xét cho cùng, đời ta phẳng lặng.

Như tuyết trắng, không khí trong lành, không gian im ắng và thời gian buốt lạnh, đêm qua và hôm nay.

Những ǵ ta muốn làm, ta chưa làm được hết. Đến chết sẽ thế thôi.

Những ǵ ta quyết không làm, ta chưa hề làm, và ta mong, tới chết, ta sẽ không làm. Nhưng làm sao biết trước được ? Hè hè…

Đời ta phẳng lặng thế thôi. Một chuỗi liên miên ao ước, liên miên tự chế. Một kiếp hèn ? Ta không biết.

Phải chăng v́ vậy ta đành yêu thơ văn, yêu triết ?

Yêu thơ văn hay yêu triết, quả không phi nghĩa. Thơ văn và triết là nỗi bất măn ở đời. Và ta lỡ biết, ngoài đời này, ta không thể có đời khác để làm người. Đời Ziao Chỉ và đời PhuLăngXa, trong thế kỷ 20-21, thế thôi !

Thôi th́ lặng ngắm tuyết nhủ t́nh tan ?

Không.

2013-01-17