DoiThoaiTrongTieuThuyet

 

Đối thoại trong tiểu thuyết

 

Cũng là truyện Tàu, cùng ngôn ngữ, ít nhất là dưới dạng Ziao Chỉ hoá.

Nhưng đối thoại trong truyện chưởng của Kim Dung khiến ta bực ḿnh, muốn lướt qua cho xong chuyện.

Ngược lại, đối thoại trong Tam Quốc Chí, nhất là của Khổng Minh hay Tào Tháo, đọc đi đọc lại ta vẫn thích.

Không chỉ là chuyện chữ nghĩa văn phong. Những món đó, bước đầu ta không quan tâm.

Nghĩ măi mới hiểu, chán thật.

Trong nghệ thuật tiểu thuyết, đối thoại phải là hành-động bằng… lời :

a/ khiến cốt truyện phát triển

b/ khiến nhân vật phong phú hay sâu sắc thêm

Nếu tác giả có "thông điệp" gửi gấm độc giả, thông điệp ấy phải đồng nhất với hành-động kia mới biến thành t́nh ư trong đầu và tấm ḷng độc giả được. Mới biến thành văn. Chẳng dễ tí nào…

Nếu không, chỉ có chữ thừa, văn sáo.

2010-12-13