DoiThuc

 

Đời thực

 

Đời thực rất thực, qu thực. N nuốt chửng ta lc no khng hay.

Rồi một hm, ta ngoảnh đầu nhn lại, ta sững sờ : ta ở đu trong ci đời thực ấy ? Chẳng ở đu cả.

Lc ấy, chỉ liếc tương lai, ta đ lạnh người.

H h.

2009-03-27