Dọn bàn ăn

Nội chuyện dọn bàn ăn, nhúng nước đĩa bát, dao nĩa, đũa th́a, e tutti quanti, trước khi đưa vào máy rửa bát, người có thế nh́n tổng hợp làm nhanh, gọn, và đẹp hơn người chỉ biết hồn nhiên thuận tay.

Cho thấy hành động giản dị, nhưng lại chiếm một phần không ít một đời người, cũng cần đầu óc khoa học ứng xử biện chứng. Càng thấy rơ : biện chứng phi khoa học chẳng làm được ǵ cho ra hồn, ngoài chuyện tán phét văn học triết lư.

2015-05-24