Donald Trump, hiện tượng không mới nhưng…

Donald Trump vừa thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ.

Hầu hết các chuyên gia kinh tế học, chính trị học, xă hội học, tâm lư học, e tutti quanti, thăm ḍ dư luận, thống kê, các nhà tư tưởng sâu sắc vĩ đại và các media thống trị thông tin công cộng của Tây U đều... sai bét ! Không thể tin được, dùng được để hiểu t́nh trạng chính trị của các nước Tây U ngày nay.

"Chỉ có" Michael Moore, kẻ đă từng "cày" ngang dọc nước Mỹ hàng chục năm qua để làm phim tài liệu, đă tiên đoán, ngay cuối tháng 7 rằng Trump sẽ thắng cử và giải thích tại sao ! Giải thích của chàng hoàn toàn chính xác. Xin mời :

http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2016/11/09/le-brexit-americain-predit-par-michael-moore_5028458_4832693.html.

Michael Moore nhận định lư thú về các vị trí thức trên : họ sống và tư duy trong một lồng kính, nh́n đời xuyên qua những kính màu, hoàn toàn xa lạ với đời thực của quần chúng Mỹ.

Hiện tượng Trump thực ra không mới mẻ. Nó đă từng xuất hiện, đang tiếp tục xuất hiện và phát triển ở mức độ đáng kể tuy khác nhau tại Tây U mười mấy năm qua.

Đáng chú y v́ ở Mỹ : Kinh tế tư bản – Dân chủ Pháp quyền - Tự do B́nh đẳng, dường như dồng nghĩa.

2016-11-15