DungCamSong

 

Dũng cảm sống

 

Dũng cảm sống ở đời với người, sao ton l đn b dạy cho ta cả ?

V ta đ qu đam m chữ nghĩa, qun hẳn một phần người ở ta ?

Qui đản thật ?

2011-04-07