DuocVaCho

 

Được v cho

 

Con người thm được yu, khm phục, ngưỡng mộ thường dễ quyến rũ người đời : họ tưởng ho rằng họ sẽ được hon lại.

Con người khng thm được g cả, c khi khơi được tnh yu : n thm được cho. Chỉ thực hiện được khi c người dm nhận, khng cần được hon lại. Hiếm lắm, trong những nền văn minh hm nay.

2008-08-12