EThenSoSet

 

E thẹn, sợ sệt

Một đứa b e thẹn sợ sệt l một đứa b thng minh.

N khng nhắm mắt lao đầu vo thế giới của sự vật, của người đời. N biết li lại, quan st, suy nghĩ, trước khi hnh động.

Ta mừng cho n.

Thuở xưa, ta khng được như thế. Nhờ trời v, cũng c thể, nhờ người, ta chưa bị những cuộc phiu lưu ngu ngốc của ta tn hại. Tuy cũng để lại cht kỷ niệm trn da thịt v tm hồn, đu phải chỉ trong k ức v khi niệm thi.

H h

2011-05-17