Gặp gỡ người thực trên oép ảo

 

Gặp gỡ người thực trên oép ảo ?

 

> Em cũng thấy giọng văn của Bác ấy vậy, tuy nhiên đọc nhiều nó quen, nên cũng thấy không sao cả. h́ h́. Ngôn từ em thấy không quá quan trọng, mà quan trọng là ḿnh nhận được những ǵ từ những bài viết đấy. Cái cần thiết là hiểu được thực chất của vấn đề là như thế nào, tại sao nó lại như vậy.

Em thấy Bác ấy là người rất hiểu lư thuyết Marx, và hơn nữa là dùng lư thuyết ấy để hiểu được các vấn đề nội tại của kinh tế hiện đại. Riêng điều đó đă rất ít người làm được. Thế là đă tốt rồi anh ạ.

Em thấy anh rất thẳng thắn khi nói thẳng mọi vấn đề, không cần phải rào trước đón sau. Em rất quư anh ở điều đó.

 

** H́ h́, Hè hè…

T́nh cờ tôi được đọc mấy lời này của bạn. Tôi cảm kích, tôi phục, tôi cảm ơn.

Chúng ta có thể không đồng ư với  nhau về đủ thứ vấn đề, dị ứng với văn phong của nhau trong mọi vấn đề.

Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể cùng nhau suy nghĩ về bất cứ vấn đề nào nếu chúng ta hiểu rằng chúng ta không thể nào nên người ngoài người khác, ngoài chính ta.

Toàn bộ những môn gọi là khoa học nhân văn không thể thoát khỏi ràng buộc đó.

Phan Huy Đường

2012-04-15