GiaRoi

 

Gi rồi

 

Ăn g cũng bớt ngon.

Ngắm đn b m bớt thm.

Nhớ em m bớt đau.

Nhn đời m bớt giận, bớt tởm.

Bớt một bước nữa : Niết Bn.

Ta mong ta sẽ chẳng bao giờ bớt chnh mnh đến thế.

H h.

2009-07-14