GiacMoCuoiCungCuaNhaVan

 

Giấc mơ cuối cùng của nhà văn ?

 

Thuở xa xưa, đây đó, có nhà văn đeo đuổi giấc mơ khổng lồ : t́m hiểu, thậm chí giải thích thế giới.

Ở PhuLăngXa, thế kỷ 19, nhiều đại văn hào khiêm tốn hơn : mô tả thế giới, coi tác phẩm của ḿnh như một tấm gương phản ánh thế giới.

Thế kỷ 20, lại có nhà văn kiên quyết dùng ng̣i bút của ḿnh góp phần thay đổi thế giới.

Có lẽ đă đến lúc nhà văn phải khiêm tốn hơn nữa để đeo đuổi một giấc mơ cao đẹp hơn : duy tŕ, phát triển và sáng tạo nhân-giới. Đó là thế giới đặc thù của nhà văn v́ con người cảm nhận và tư duy thế giới bằng… ngôn ngữ, chất liệu duy nhất hay cơ bản nhất của nghệ thuật hành-văn.

Chẳng dễ tí nào.

2009-08-18