GiacMoLonNhatCuaTa

Giấc mơ lớn nhất của ta

Sẽ có một ngày bàn dân Ziao Chỉ tự đặt cho ḿnh những câu hỏi chí tử, không chỉ trong lĩnh vực triết lư, văn học, văn chương – dễ quá mà, chán thật – mà ngay trong lĩnh vực khoa học. Khó lắm đấy, người đời ơi…

2010-03-06