Giải thích

Hành-văn sáng tác nghệ-thuật, xin bớt giải thích. Giải thích càng nhiều, văn phong càng nhạt, cốt truyện và nhân vật càng thô, trí tưởng tượng càng vô duyên. Như trong truyện chưởng Đại Hán ấy.

Nếu thâm tâm có điều ǵ muốn nói với đời, cứ nói bằng ngôn ngữ của riêng ḿnh, đừng mất thời giờ phô trương kiến thức, lư trí, đừng mất thời giờ giải thích thân phận làm người hôm nay của chính ḿnh. Nếu có nhu cầu ấy, cứ viết lư luận văn học hay triết, sẽ có người hiểu, thông cảm, chia sẻ, và vẫn có thể hành-văn, một kiểu khác. Đừng mất thời giờ hư cấu.

2014-12-19