GiaoThoi

 

Giao thời

 

Ta đang sống trong buổi giao thời. Một đống giá trị, t́nh yêu chẳng hạn, đă bắt đầu lỗi thời nhưng vẫn là giá trị phổ biến làm nền tảng đạo đức cho quan hệ hàng ngày trong xă hội. Một vài giá trị mới, đă có sơ sở hiện thực, cũng cho phép yêu nhau có nhân cách nhưng thoải mái hơn. Sống thế nào đây ? Trong ḷng thời đại cũ, với những giá trị cũ ? Bên lề xă hội, với những giá trị mới ? Ở cả hai, tuỳ vấn đề, tuỳ trường hợp, tuỳ hoàn cảnh ? Lựa chọn hàng ngày ấy tạo dựng nhân cách của riêng ta trong thời đại này. Mệt…

2009-05-08