Giấy - Lửa

Giấy khng gi được lửa. Lời lẽ nhn tnh của người tử tế ắt c ngy bốc chy, thấm vo lng người, ấp ủ tương lai.

Sẽ c ngy n đm cnh nở hoa. Tương lai nh văn ở đ.

Cn lại vấn đề kiến thức v tr tuệ. Vai tr của tr thức ở đ.

Ton l chuyện lấy thế hệ lm thước đo. Lắm lc cũng buồn.

(Nhn đọc Đn C 2, Trần Đĩnh)

 

2015-01-04