Gi heo

Gi heo vốn l mn rẻ tiền, bần tiện.

Lang thang bất cứ đu ở Php hay bất cứ nước no, c dịp l ta thử nếm mn gi heo.

Phong ph khng ngờ được.

C cả gi heo rt xương nhồi... foie gras, gần Centre Pompidou ! 

C một lần, gần Centre Georges Pompom, Mai v ta vo một qun ăn dưới hầm, chủ Tu, bn cơm PhuLăngXa, nếm một pied de porc recette 17e sicle... Ngon thật.

Nhưng, với ta, ngon nhất l gi heo luộc chấm mắm tm dưới chn Cầu Gỗ ở H Nội, đầu những năm 50... Lm người Ziao Chỉ l thế. C lẽ l ho. Con của người n vậy, h h.

2015-03-05