GioiHan

Giới hạn

 

Bản thân ta không có giới hạn.

Sống ở đời,

tha nhân là giới hạn của ta. Khi ta thèm làm người.

tha nhân là chân trời của ta. Khi ta thèm làm ḿnh.

Hè hè…

2010-01-30