Giới thiệu

Ta sợ giới thiệu bất cứ ǵ của bất cứ ai cho người khác.

Ngạo mạn đến thế là cùng !

Chỉ giới thiệu chính ḿnh thôi, ta đă quá ngại. Tếu và thô bạo hết xảy.

Nhưng, quá thèm cùng người làm người, ta liều vậy.

Bạn đời ơi, nếu bực ḿnh, xin bỏ qua cho ta nhé. Nói theo kiểu Ziao Chỉ thời thượng : xin thông cảm nhé. Cái ǵ mà không thông cảm được ?

Ta sợ sẽ có một ngày ta không cần ai "thông cảm" nữa. Điếu ấy khả thi, đáng sợ. Và ta sợ.

Có thể, đời nay, con người chỉ thực sự sống khi sợ và, thi thoảng, biết không sợ ?

Biết bao giờ con người biết sống mà chưa hề biết sợ, không hiểu nổi sợ nghĩa là ǵ ?

Ôi, nghệ thuật !

Hè hè.

2013-02-02