Gốc rễ của con người, chính là con người

 

Gốc rễ của con người, chính là con người

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sumer

Theo dơi t́nh h́nh Bahreïn ngày nay, tôi vào đây đọc về văn hoá sumérien mà tôi chỉ nghe nói tới qua vài trang về lịch sử cổ vùng Địa Trung Hải trong sách học tṛ trung học PhuLăngXa thời xưa, đặc biệt về nền văn hoá Babylone với h́nh ảnh cho thấy điêu khắc đẹp một con sư tử. Sau đó tôi chỉ biết tới qua phim "chưởng" của tài tử Schwarzenegger như Conan Le Barbare. E tutti quanti.

Bùi ngùi. Con người là gốc rễ của con người thật (Marx). Chỉ có điều, ngày xưa, thời đại của tôi, đau quá – hè hè, ít ai biết được những gốc rễ của chính ḿnh v́ kiến thức tập trung ở một số ít người có học thường được coi là bác học, học giả hay trí giả. Ngày nay, chẳng có mấy bác học, học giả hay trí giả chứa trong đầu ḿnh toàn bộ kiến thức, dù thiếu chính xác, thậm chí sai ít nhiều, cho không, trong wikipedia, chỉ click vài cái, ai cũng có được ! Một thời đại đang qua ? Nếu thế, tội nghiệp và… đáng mừng cho một loại trí thức kiểu truyền thống, Âu và Á.

Ra thế, ngay từ thời xa xưa ấy, người ta đă ư thức rằng hiện thực của con người có ba chiều kích : thiên giới, địa giới và nhân giới.

Trên cơ sở ấy, tha hồ tán phét cho tới ngày nay. Dưới đủ thứ h́nh thái : Cổ đại, Trung đại, Hiện đại, và Hậu hiện đại. E tutti quanti.

2011-02-18