GoiTenChinhMinh

Gọi tên chính ḿnh

> Ta vẫn băn khoăn trong ta vẫn c̣n chất "nghệ sĩ lưu manh" Kinh Bắc, ta đang muốn tống hết nó ra khỏi ta.

** Nó đă ngấm vào ta trong quá tŕnh nên người th́ nó nằm trong tiềm-thức, khó tống ra hết lắm v́ lư do đơn giản này : nó đă nằm trong tiềm-thức th́ ta đâu có ư-thức được nó mà tống nó ra khỏi ta được !

Bước đầu, chỉ xuyên qua quan-hệ với người khác, ta mới ư-thực được nó. Ư nghĩa của câu "con người chỉ có thể biết chính ḿnh xuyên qua quan-hệ của ḿnh với tha-nhân thôi" là thế, không nhớ tôi đă viết ở đâu.

Lâu thành thói quen, ta biết tự tạo một khoảng cách giữa ta với ḿnh để xem xét chính ta th́ không cần phải kinh qua quan-hệ với tha-nhân nữa, sẽ tự ta đánh giá và cải tạo chính ḿnh. Thế thôi.

> Ta gọi được tên sự vật rồi, ta sẽ không mắc phải nữa, hy vọng thế.

** Gọi được tên sự vật có nghĩa là ư-thức được nó v́ con người ư-thức mọi sự bằng ngôn-ngữ. Gọi tên sự vật ở ḿnh tức là lôi nó từ tiềm-thức ra ánh sáng của tư-duy để xử lư nó một cách có ư-thức. Có thể tự ḿnh làm. Cũng có thể nhờ người khác, chính v́ ít nhiều ḿnh cũng là... tha-nhân. V́ thế phương pháp cơ bản để trị bệnh của môn phân tâm học (psychanalyse) là... tán gẫu với chính ḿnh xuyên qua người khác !

2008-04-22