HaiMatQuaiGoCuaTinhYeu

 

Hai mặt quái gở của t́nh yêu

 

Yêu giải phóng ta khỏi mọi sự lệ thuộc ở đời. Nó giải phóng ta đối với sức đè của ngoại giới. Cứ đọc văn chương tứ xứ muôn đời th́ biết.

Yêu ràng buộc ta ngay tận thâm tâm của ta. Không phải v́ chính ta muốn thế,  tuy đầy người muốn thế với điều kiện được trả giá tương đương. Hè hè. V́ ta muốn được yêu và, do đó, chấp nhận sự ràng buộc của người yêu ta.

Biết đâu, sẽ có ngày ta biết yêu mà không cần được yêu ?

Điều ấy đă hiện thực trong t́nh yêu xuyên qua tôn giáo. Chán lắm !

Một khi "Chúa đă chết", có thể có một kiểu yêu đương vừa tha thiết được yêu vừa không cần được yêu lại ?

Đúng là chuyện rồ dại. Toàn là chữ nghĩa thôi ? Hè hè…

2011-02-26