HamZuiChoi

Ham zui chơi

Ta l thằng ham zui chơi. Nhưng ở tuổi 20 ta đ hiểu : biết ni biết viết biết lm sẽ được tất cả. Hứng ni dm lm sẽ lnh đủ, mất hết. Bạn đời ơi, ta đ hiểu nhau rồi. Thơ Tố Hữu đ ! Cũng cn t cu ta vẫn cảm thn. H h. May thay, ở đời ai cũng đ từng c tuổi thanh nin, tuổi cần cho hơn cần c. Bước vo tuổi chn mi như chn ti nạm gầu ấy m, cần c thực hơn cần cho ảo, c thực tới đu mất ảo tới đ, c tất cả th mất hết, mất cả chnh mnh.

Hm nay, khả năng zui chơi của ta đ mn tận xương tuỷ. Ta vốn thuộc vật giới v sinh giới m. Ta chỉ cn khả năng cười chữ nghĩa. Thi th zui chơi một lần cht, chỉ bằng chữ nghĩa thi, chn thật Rồi thoải mi lăn lc vo cỗi v ngn u t.

i Lila, nỗi ham zui chơi, hồn trẻ của chnh ta.

2011-08-10