HanDarwin

 

Hận Darwin

 

Đầu năm nay, ta zại zột nhận lời viết một bi về Darwin, tuy ta biết l đề ti cực kh.

V đủ thứ l do, trong hon cảnh thin địa t m op v Lila, giờ cht ta mới chắp bt v khm ph ra sự thật th thảm ny: xc gi nua của ta đ mất gần hết nhục cảm, h h, mất khả năng "tự nhin" lin hệ nhiều kha cạnh của vấn đề để suy luận về n một cch tổng hợp su sắc nhất m ta c thể : ta đ "qun" qu nhiều điều ta đ từng quan tm trong biết bao năm, định trnh gien ở ta n thế, cng sửa bi cng thấy. Mất lun cả khoi cảm hnh-văn. Chn thật. Đnh mệt nhọc k ca k cp. D t ỏi, cn nước cn tt. Lực bất tng tm, nhưng lm được tới đu, cứ lm.

Đnh vậy.

2009-09-10