HanhDong-1

 

Hành-động – 1

 

Ta vốn hồn nhiên, thấy điều nên làm là phải làm ngay và, đă làm, phải hết ḿnh và xong ngay. V́ thế, rất lâu, ta thích làm việc tay chân.

Điều ấy chỉ khả thi trong những lĩnh vực mà kết quả của hành động chỉ tuỳ thuộc một ḿnh ta thôi, như… làm thơ, viết văn, dịch văn chẳng hạn… C̣n được đăng th́… hè hè !

Mỗi khi kết quả ấy c̣n tuỳ thuộc người khác th́ khác hẳn : có khi hành động của ta chẳng bao giờ đi tới đâu cả.

Vậy, để khỏi căng thẳng tinh thần vô ích, tổn sức hăo, vỡ mộng thật, mỗi khi kết quả hành động của ta c̣n tuỳ thuộc người khác, ta nên quên ḿnh, lănh đạm xem xét, t́m hiểu người đời, thờ ơ kiên tŕ hành-động tới khi… không đáng kiên tŕ nữa. Hè hè…

2010-07-27