HanhDong-2

Hành-động – 2

Người hành-động cần nhớ quá khứ, tốt và tồi, càng nhiều càng tốt.

Không để lải nhải vinh danh, tự kiêu hăo.

Không để hận thù, trả đũa.

Để hiểu ḿnh đang sống trong nhân giới nào, từ đâu ra.

Trên cơ sở ấy, thắt ḷng, vắt óc, cùng tha nhân, sáng tạo một tương lai khả thi khá hơn cho "mọi người".

2010-09-05