HanhDong-3

 

Hnh-động  3

Khi đang khắc khoải chết tri, ta thm kinh khủng một giọng người, một lời ni. V ta bỗng hiểu : ở đời nay, hiếm lắm người ơi.

C khi giọng người l ngụy tr v lời ni l ngụy biện.

Nhưng vẫn cn điều ny c thể : hnh-động.

Khi ta đang khắc khoải chết tri, người hy gip ta hnh-động để ta tự ni ln những điều ta thm nghe v những lời ta phải ni.

2011-04-10