Hành động – X

Hành động – 4

 

Trước khi hành động,

1/ Phải tiếp nhận mọi nguồn thông tin đáng tin cậy. Đây là thước đo chính ta : ta có được bao nhiêu nguồn, ta thấy nguồn nào đáng tin cậy ? v́ sao ? e tutti quanti.

Thí dụ : v́ sao ta tin thông tin của Diễn Đàn - Forum ? Đă tin thế, Diễn Đàn là một giới hạn của chính ta.

2/ Không tin bất cứ thông tin nào.

3/ Càng không tin những thông tin phù hợp với hoài băo, sự mong đợi, thành kiến của ta.

 

Lúc hành động,

1/ Phải ư thức rằng ta không bao giờ có thể có tất cả những thông tin cần thiết để thực hiện mục đích của ta như ta muốn. Thậm chí, ta có rất ít. Ta có thể thành công đạt mục tiêu cụ thể trước mắt mà thất bại trong ư đồ.

2/ Ta phải dứt khoát trong ư chí. Ta chỉ có khả năng hành động hữu hiệu trong một khoảnh khắc không-thời gian nhất định, ai cũng biết. Lư thuyết gia nêu danh với một khái niệm bí hiểm, Thời cơ. Đành vậy. Hè hè. Nhưng ta không nên ra tay quá tàn  nhẫn. Biết đâu ta sai ? Đây là khác biệt giữa chính khánh tầm thường và chính trị gia lỗi lạc.

3/ Trong khi và sau khi hành động,

Ta nên biết hậu quả của hành động của ta. Nếu thấy ǵ sai, tai hại cho người đời, nên nhận sai liền, tức khắc công khai thừa nhận, từ bỏ và "sửa sai" – nếu sửa được ! – và trả giá đối với mọi người.

Đúng là huyền thoại.

Nếu không mê huyền thoại, ta không thèm cầm bút, không coi thơ văn, triết lư, nghệ thuật và ngay cả khoa học ra ǵ cả.

2011-06-22