Hanh-Dong - 4

Hành-động – 5

"Ta phải xuống đường v́ không c̣n cách nào khác để biểu thị thái độ của ḿnh trong cái thế chông chênh hiện nay của đất nước. Xuống đường để phản đối những hành động gây hấn trên biển Đông, cũng là để tri ân những người đă và đang bám biển, bám đảo v́ từng tấc đất thiêng do cha ông để lại.

Người ta bảo đó là t́nh yêu nước. Không sai về mặt chữ nghĩa. Song yêu nước đến mức nào lại là vấn đề. Ở đây cần phải có một thước đo giống như trong vật lư học. Theo tôi, cũng như bất cứ t́nh yêu nào, t́nh yêu nước chỉ hiện hữu khi ta chịu hy sinh bản thân ḿnh cho đất nước. Nếu không chịu hy sinh, nhất là khi sơn hà nguy biến, th́ dù ta có gào thét trên các loại diễn đàn sang trọng bao nhiêu đi nữa, cái gọi là t́nh yêu ấy chỉ mông lung, mơ hồ, thậm chí có khi ta chỉ yêu bản thân ḿnh."

Phạm Duy Hiển

Nguồn : http://www.diendan.org/giot-muc-giot-doi/ta-chi-yeu-nuoc/

Một ư tưởng hay. Một h́nh thái đẹp của hành-động.

2011-07-25