HanhDongBangVanChuong

 

Hành động bằng văn chương

 

Khi hành động v́ những giá trị, ư tưởng, tri thức đáng khiến ta hành động, vẫn phải biết nhắm hiệu quả trong bối cảnh nào đấy.

Khi viết văn, chỉ có thể yêu điều "vô tư" và, nếu được, zui zui !

Câu hỏi nan giải của kẻ muốn hành động bằng văn chương một cách có ư thức đó.

2009-04-24