HanhPhuc

Hạnh phúc

Hạnh phúc lớn nhất của tôi hiện nay là một người đàn bà tí hon, ba tuổi rưỡi !

Tuần nào tôi cũng lấy xe lửa vào Paris đón nàng ở lớp mẫu giáo, dắt nàng về nhà nàng, trên đường mời nàng ăn bánh, ăn kem, nghe nàng cười, hát, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Thế là đủ, yêu đời.

2011-06-07