Hạnh phúc vĩnh cửu

Hạnh phúc chỉ vĩnh cửu khi đă từng là một giọt đời ta, và ta đă khiến nó thành lời trong đời người khác.

V́ thế, sáng tác một tác phẩm hạnh phúc cực kỳ khó. Trong văn chương nhân loại chẳng có bao nhiêu. Tội nghiệp ta, không viết ra được. Hè hè.

2016-07-29