HanhVan-X

Hnh-văn 3

 

Nếu ta c nhu cầu viết, ta cứ viết, v chỉ viết chnh mnh thi.

Nếu, năm th mười hoạ, lời ta c điều đng tồn tại ở đời, n sẽ tồn tại xuyn qua tấm lng, tm hồn, tư duy của người khc, trong lăng knh gặp gỡ ta.

Tất cả những thứ khc sẽ lăn vo ci v ngn. N l g đi nữa, chẳng ai biết được, chẳng ai thm biết. Triết l, thơ văn, tn nhẫn như thế. Chnh v thế m đng yu. H h

2011-11-07