Hành-văn - 5

Kẻ hiểu hành-văn nghĩa là làm ǵ, chẳng bao giờ nhọc ḷng, nặn óc, mài bút, nắn nót câu chữ, để viết được một câu văn đẹp hay/và lạ.

Chỉ sợ không dám hoặc không viết được chính ḿnh thôi.

Dịch văn thành văn cũng vậy, phải hành-văn, phải phủ định chính ḿnh để làm ḿnh, để làm người. Với người khác.

Đểu thật. Đẹp quá. Hè hè.

2014-12-05