Hành văn – 6

Dịch văn của chính ḿnh mà vẫn cảm thấy ḿnh đang sáng tác chính ḿnh.

Lư thuyết gia chưa hề hết ḿnh dịch một tác phẩm văn chương, không thể h́nh dung được nghiệm sinh ấy.

V́ phải hành-văn mới dịch được văn thành văn. Hành-văn là một h́nh thái hành-động vào nhân giới. Không thể nửa mùa lư trí được, phải có t́nh, có nghĩa với người đời xưa, đời nay và mai sau.

Dịch văn của người khác hay dịch chính ḿnh cũng thế thôi.

2016-01-21