Hành-văn - 7

Bước đầu viết văn, ta đương nhiên nhại người khác, ta vốn có học mà ; dù ta nhại một cách dị biệt : ta vốn khống tha thiết danh vọng nhờ kiến thức.

Để cho rơ, ta đă từng nhại Sartre, Marx (Chân Phương đă thấy rơ rất sớm[1]), Descartes, Pascal, vài vị khác.

Bước đầu hành-văn, ta đă phủ định tất cả, chỉ c̣n lư trí và thân xác phải chết trần trụi của ta. Ta sẽ phải chết. Ta chưa muốn chết, ta không muốn chết tốt trong một nhân giới tồi tệ thế này.

Tác phẩm văn chương hay triết của ta chỉ đặc thù ở đó. Tiếc thay, với đời, nó quá nghèo nàn, bần tiện. Hè hè.

2016-05-08

 

 [1] http://amvc.fr/PHD/VGNLN/BinhLuanVGNLN/ChanPhuongChoTacGia-1994-08-01.htm