HanhVan

 

Hành-văn

Người khác có thể chi phối tâm trạng của ḿnh v́ :

a/ nó đă ở trong ḿnh ; v́ ḿnh tư duy và ứng xử theo nó : ḿnh nên ngựi nhờ người khác.

b/ bản thân ḿnh chấp nhận điều đó và đau khổ. Làm sao khác được ? Ḿnh tiếp cận, cảm nhận, tư duy bằng ngôn ngữ và ngôn ngữ ấy do tha nhân nhét vào đầu ḿnh.

Chính v́ thế mà hành văn, hay làm nghệ thuật, là cách duy nhất để ḿnh giải phóng chính ḿnh khỏi... ḿnh !

Nhưng, làm chuyện ấy, ḿnh phải phủ định chính ḿnh, phủ định cái ḿnh do người khác nặn ra khi ḿnh học nói tiếng Việt, khi ḿnh nên người. Ḿnh phải đau đớn chấp nhận hành văn.

Thật đáng làm.

Phải làm ?

Không biết.

Hè hè…

2011-03-06