HauCSToiTamThanLinhChuong-1

Hậu Cộng Sản Tối Tăm Thần Linh Chưởng – 2

Tác giả: Tân Tử Lăng, Bản dịch : Thông tấn xă Việt Nam ; Nguồn : Diễn Đàn – Forum

Tôi đă phân tích tính chất nghệ thuật chưởng của tác phẩm này trong một bài trước.

Nay xin phân tích nội dung chính trị của nó. Chẳng thích thú ǵ nhưng có thể bổ ích : lâu nay tư duy chính trị của các quan Ziao Chỉ cứ như sao lại bằng tiếng Hán-Việt tư duy của Trung Quốc, tứ phe.

Luận điểm gốc của Tân Tử Lăng được tŕnh bày ở ngay câu đầu :

Mao Trạch Đông là nhà cách mạng vĩ đạingười xây dựng thất bại. Trách nhiệm lịch sử của chúng ta là khẳng định và phát triển công lao của Mao thành lập nhà nước cộng hoà dân chủ mới, phủ định và uốn nắn sai lầm của ông khiến đất nước lạc lối vào chủ nghĩa xă hội không tưởng.

Khá độc đáo ! Trong tư duy của Tân Tử Lăng khái niệm cách mạng gắn với chuyện tranh giành quyền lực. Xây dựng không là làm cách mạng. Từ mới ở đây dùng để phân biệt cách mạng của Mao với cách mạng dân chủ tư sản thông thường. Nó mới ở chỗ nào, câu sau nói rơ :

Trong thời kỳ cách mạng dân chủ mới, ĐCSTQ đứng đầu là Mao Trạch Đông đă lănh đạo nhân dân cả nước lật đổ ách thống trị của đế quốc, phong kiến và tư bản quan liêu, sáng lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa vĩ đại.

Thế là rơ. Nhưng vừa đúng, vừa sai, vừa mập mờ :

a/ phản đế th́ đúng. Lúc đó Trung Quốc ít nhiều bị các đế quốc tư bản thống trị. Mao là người thứ hai thành công, năm 1949. Người thứ nhất là Hồ Chí Minh, năm 1945.

b/ phản phong th́ sai : Tôn Dật Tiên đă hoàn thành nằm 1911.

c/ chống tư bản quan liêu : tại sao không chống tư bản đơn thuần mà chỉ chống đám quan liêu thôi ? Hạ hồi phân giải.

Điều Tân Tử Lăng không thấy : đóng góp đặc thù của Mao đă khiến tên ông được ghi vào lịch sử thế giới không là những thứ linh tinh ấy, dù mới ; là sách lược "lấy nông thôn vây thành thị" để chiến thắng và nắm chính quyền. Thuở ấy, Trung Quốc đă có một giai cấp tiểu tư sản nhỏ nhoi và một giai cấp công nhân c̣m cơi, rất ít kiến thức, văn hoá. Lực lượng duy nhất có thể thắng được đế quốc và "tư bản quan liêu" (Tưởng Giới Thạch) là anh… nông dân. Đương nhiên, không chỉ ḿnh Mao vạch ra sách lược đó, nhưng với tư cách là lănh tụ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, tặng ông vinh dự ấy cũng thoả đáng.

Cuốn sách này điểm lại quá tŕnh phát triển của Mao Trạch Đông từ chủ nghĩa xă hội không tưởng tới chủ nghĩa xă hội phong kiến.

Độc đáo ! Có lẽ Tân Tử Lăng là người khai sinh ra khái niệm lạ lùng này : chủ nghĩa xă hội phong kiến. Nó lại có thể là con đẻ của chủ nghĩa xă hội không tưởng[1]. Mặt nào đó vẫn nghe được : điểm xuất phát của tư duy đă là không tưởng th́ nó có thể dẫn đến bất cứ ǵ, chẳng cần lư do. Nhưng, đă thế, chẳng có ǵ đáng "phân tích" cả, cứ thoải mái làm thơ ! Thế mà Tân Tử Lăng mất thời giờ phân tích quá tŕnh phát triển của nó tới món chủ nghĩa xă hội phong kiến ! Và, chưa phân tích, đă đương nhiên kết luận :

Chủ nghĩa xă hội phong kiến đương nhiên cũng là chủ nghĩa xă hội không tưởng nhưng lạc hậu và phản động hơn, nó trương chiêu bài chủ nghĩa xă hội để thực hiện nền độc tài chuyên chế và thể chế cha truyền con nối, gia đ́nh trị.

Câu đầu thuộc lănh vực lư luận và… rỗng tuếch, đố ai hiểu được. Câu sau tŕnh bày một sự kiện có thực và đánh giá của Tân Tử Lăng. Theo tôi, chí it đúng một phần. Tại sao ông chịu khó vất vả đến thế ? V́ mục đích chính trị này, cho hôm nay :

Đây là việc rất cần thiết để chúng ta cải cách-mở cửa sâu rộng hơn, phân rơ cái đúng, cái sai trong lịch sử và trên lư luận, loại trừ sự quấy rối "tả " khuynh.

Thế là chân thật, đáng nể.

Theo Tân Tử Lăng, Mao đúng ở điểm nào ?

Trong báo cáo chính trị miệng (không văn bản) tại Đại hội 7 ĐCSTQ ngày 24-4-1945, Mao Trạch Đông nói:

“Chúng ta khẳng định phát triển rộng răi chủ nghĩa tư bản như vậy chỉ có lợi, không có ǵ hại cả. Trong thời gian khá dài, một số người trong đảng ta không hiểu rơ vấn đề này, tồn tại tư tưởng phái dân tuư. Tư tưởng này sẽ tồn tại lâu dài trong một đảng mà đa số đảng viên xuất thân nông dân. “Chủ nghĩa dân tuư” muốn phát triển trực tiếp từ kinh tế phong kiến lên kinh tế xă hội chủ nghĩa, không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”.

Đáng tiếc là sau khi nắm chính quyền, Mao Trạch Đông đă làm ngược lại ư kiến đúng đắn trên: theo con đường dân tuư.

Mao hơn đời ở chỗ dám nói thẳng thừng như thế. Dễ hiểu : đối với Mao, lư tưởng là phương tiện, chuyện hăo, quyền lực mới là chuyện đáng bàn và quyền lực ở đầu mũi súng, tất cả c̣n lại là… thơ văn, tuyên truyền.

Thế là rơ. Điều mà Tân Tử Lăng cho là đúng, là mới, Cách mạng dân chủ mới, chính là bước đầu của cách mạng tư sản cố hữu ở Châu Âu trong thế kỷ 18-19. Thế thôi. Bây giờ ta mới hiểu v́ sao Cách mạng dân chủ mới chỉ chống tư bản quan liêu thôi.

Sau khi nắm chính quyền rồi, không xây dựng kinh tế thành công th́ cũng sẽ mất. Vấn đề lớn ở đây : dùng lực lượng nông dân để đánh đế quốc và Tưởng th́ được, nhưng dựa vào nó để xây dựng kinh tế hiện đại th́ không, dù là tư bản hay xă hội chủ nghĩa ! Khốn nỗi, buông nó th́ mất mạng… chính quyền. Mà đa số đảng viên xuất thân nông dân !  Khổ thật…

Trong suốt thời chống đế quốc giành độc lập chủ quyền dân tộc, chủ nghĩa tư bản (hè hè) với kinh tế thị trường tư bảnthể chế dân chủ tư sản có thực của nó là kẻ thù bất cộng đái thiên của anh Cộng Sản Trung Quốc. Chống nó, bàn dân Trung Quốc khốn khổ ủng hộ. Dĩ nhiên không v́ họ hiểu những từ ngữ trên nghĩa là ǵ. Chỉ v́ họ khổ nhục quá rồi, muốn lật đổ chính quyền hành hạ họ. Ai đó gọi chính quyền ấy là tư bản, dân chủ tư sản, th́ họ chống tư bản, dân chủ tư sản, thế thôi. Và thế cũng đủ để giành chính quyền. Những để làm ǵ sau đó ? Chủ nghĩa xă hội ? Chẳng ai biết nó là cái quái ǵ cả, xây dựng ra làm sao. Đọc Marx và Engels, nhiều lắm t́m được vài "nguyên lư" cực trừu tượng, chẳng biết cụ thể phải làm ǵ khiến nó hữu hiệu hơn chủ nghĩa tư bản đă và đang thống trị thế giới. Trước mắt, chỉ có một "mô h́nh" phát triển thôi, chính là chủ nghĩa… tư bản. Ai sẵn ḷng thí mạng tiêu diệt nó để rồi tái lập nó ?

Khi ta chống chủ nghĩa tư bản, tư hữu của người khác để thực hiện chủ nghĩa tư bản, tư hữu của ta, đều là tư bản, tư hữu mà, nhưng c̣n cần người khác trợ chiến, bảo vệ hay không chống ta, mới thành công được, ta bắt buộc phải ăn gian nói dối. Bằng cách nào ?

a/ Ngôn ngữ lừa gạt :

Sách lược “bật tín hiệu rẽ trái, bẻ tay lái sang phải”

b/ Ngôn từ mập mờ : dân chủ mới, xă hội chủ nghĩa mầu sắc Trung Quốc, thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa (màu sắc Ziao Chỉ ?)

c/ Cuối cùng, khi dùng ngôn ngữ chung của người đời để lừa gạt người khác, mặt nào đó, khi ta c̣n chút tự trọng, ta phải lừa gạt chính ḿnh.

V́ thế mà có luận điểm này :

Xu thế tiến hoá tự nhiên của lịch sử loài người không phải chủ nghĩa tư bản, cũng không phải chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa tư bản hiện đại do tiếp thu chính sách của chủ nghĩa xă hội mà nảy sinh tự cải lương, đi tới nền kinh tế hỗn hợp về chế độ sở hữu. Chủ nghĩa xă hội thông qua cải cách, tiếp thu các chính sách của chủ nghĩa tư bản cũng từ chế độ công hữu đơn nhất đi tới nền kinh tế hỗn hợp. Mô h́nh kinh tế hỗn hợp này gọi là chủ nghĩa tư bản mới, cũng gọi là chủ nghĩa xá hội dân chủ. T́nh h́nh trên đă diễn ra ở Mỹ. Nga, Trung Quốc và nhiều nước phát triển khác.

Ra thế !

a/ Xu thế tiến hoá của xă hội loài người là một hiện tượng tự nhiên.

Thế th́ c̣n quái ǵ đáng bàn tán, đấu đá nữa ? Chỉ c̣n kiến thức đúng hay sai theo chuẩn tư duy khoa học chính xác mà thôi. Dám không ?

Một thứ chủ nghĩa mácxít nửa mùa.

b/ chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa cộng sản nguyên chất đều không có thực.

Đúng đấy. Trên đời này chẳng có ǵ nguyên chất hết ngoài những nguyên lư trong đầu Tân Tử Lăng. Ngay một đôla xanh xanh đáng yêu hay một lạng vàng vàng khè đáng ḍm ngó, trong quan hệ kinh tế, cũng chẳng nguyên chất được. Thế mà : Xu thế tiến hoá tự nhiên của lịch sử đă khiến chủ nghĩa tư bản (nguyên chất ?) xă hội hoá, và chủ nghĩa xă hội (nguyên chất ? có từ bao giờ ?) tư bản hoá.

Cuối cùng, chỉ món nộm sứa hổ lốn này là có thực :

Mô h́nh kinh tế hỗn hợp này gọi là chủ nghĩa tư bản mới, cũng gọi là chủ nghĩa xá hội dân chủ. T́nh h́nh trên đă diễn ra ở Mỹ. Nga, Trung Quốc và nhiều nước phát triển khác.

c/ Thế th́ ?

Một khi sự thật khoa học kiểu Tân Tử Lăng về lịch sử loài người, duy nhất chỉ có vậy, ta nên muốn ǵ ? nói ǵ ? làm ǵ ?

Một thằng dở hơi như tôi chỉ có thể kết luận : đừng muốn ǵ cả, đừng nói ǵ cả, đừng làm ǵ cả… Sẽ cũng thế thôi ! "Mácxít" hết sảy !

Hoặc làm bất cứ ǵ để được ăn ngon, mặc đẹp, du hí tới chết.

C̣n 350 triệu anh lao công Trung Quốc hôm nay ? Và một đống anh lao công khác trên thế giới phải "tự do cạnh tranh" với các anh lao công Trung Quốc để tồn tại ? Tự tử hay liều ḿnh đấu tranh để lương tháng được tăng từ 30$ lên 50$ ? Món này "hiểu" (sic) được và, tạm thời, chấp nhận được, trong chủ nghĩa tư bản mới, cũng như chủ nghĩa xă hội dân chủ. Tạm thời thôi ! C̣n vấn đề tỷ lệ lời chứ ! Nay và mai sau !

Khi không tạm hiểu hay chấp nhận được nữa th́ thế nào ?

Tôi thật sự quư và thương ông Tân Tử Lăng. Quư : ông là nguời dám tư duy "độc lập", khao khát giải phóng chính ḿnh khỏi những thành kiến mà người đời đă quàng lên ḿnh. Cả một đời người, giỡn sao ! Thương : ông đă làm điều ấy với tư duy của người khác. Ông chưa dám, hoặc không có khả năng, giải phóng chính ḿnh đối với chính ḿnh. Ông nên người, làm người, tư duy trong ngôn ngữ Mao Trạch Đông, chính ông nói thế. Nay ông tán thành chủ nghĩa tư bản nhưng ông không có khả năng biện minh cho nó với ngôn ngữ và lư luận của trí giả tư bản (có ai dạy ông bao giờ đâu ?) hay/và ngôn ngữ lư luận của riêng ḿnh. Ông đành biểu dương nó với ngôn ngữ "xă hội chủ nghĩa" ! Ông kết án "chủ nghĩa xă hội", đồng nhất nó với cái ông gọi là "không tưởng", nhưng ông vẫn chỉ có khả năng kết án nó với ngôn ngữ của chính nó ở ḿnh thôi, ở mức h́nh thức. Ông chưa hề đối diện với cả hai bằng ngôn ngữ, tức là tư duy, của riêng ḿnh. Có thể lắm chứ ! Nhưng không dễ. Đau lắm. Khó lắm. Điều ấy, ở ông, dù đúng dù sai, chưa hề có thực. Cuối cùng ? Ông tự mua ḿnh và lừa người khác. Bằng ngôn từ. Nỗi buồn cuối cùng của người cầm bút…

Chưa chắc ǵ bản thân ta thoát được thân phận này, xin thú thật.

Lạy Trời, xin cho ta đừng bao giờ trịnh trọng chữ nghĩa, tri thức dấm dớ !

Lạy người, hăy cho ta biết ta sai hay tồi thế nào.

Ta cũng biết xă giao. Thế mà ta vẫn thèm yêu người. Hăy cho ta biết, dù bằng roi vọt. Dù đúng dù sai, ta sẽ yêu người dám cho ta biết.

2011-01-22

 

 [1] Món này, đọc lịch sử tư tưởng chính trị của Châu Âu trong thế kỷ 19 và phê phán của Marx và Engels th́ biết nó là những ǵ.