HeHeDacDia

H h Đắc địa (trao đổi)

> Ngn ngữ của anh nhịp đi. H h Đắc địa.

** Thầy bi (khng do ta hỏi) đ gn cho ta kiếp "hung tinh đắc địa", lại bồi thm thn phận "m nam" Chn thật ! V an ủi ta : sẽ thnh cng lc về... gi ! Khi l tr đ mơ hồ, tc đ bạc, răng đ long, cơ thể đ phũ phng ? Chnh mnh cũng khng nỡ nhn mnh

i, sao lắm nhịp ba thế ny ?

Ta thm một kiếp người khng c hung tinh, ai cũng đắc địa, ai cũng c thể yu ai, v ta c thể yu mnh.

Đin qu !

2011-05-07