Hiện tại

"Hin ti, tôi sng (b́nh yên) Hà Ni." [1]

Trong bối cảnh Ziao Chỉ Quận, một câu văn đơn giản như thế này, không phải ai cũng biết viết !

Phải là người có tâm hồn này :

"[…] tôi luôn cm thy cuc sng có th kết thúc bt c lúc nào, […] cuc sng ca tôi, dng cô đc nht, là t́nh yêu và ch nghĩa" [2]

2013/08/07

 

 [1] Nhă Thuyên, Mỗi tác phẩm là một sự vong thân…? [phđ nhấn mạnh]

[2] Nhă Thuyên, Mỗi tác phẩm là một sự vong thân…?