Hieu

 

Hiểu

 

Hiểu c ch t hai nghĩa. V thế, trong văn học linh tinh n c nghn nghĩa. Tn pht về n thi cũng đủ thnh danh một thời.

Nghĩa thứ nhất : duy nhất "tuyệt đối" : E = Mc2.

Đng. Trong giới hạn khốn nạn no đ, ta khng bn ở đy.

Nghĩa cuối cng : anh yu em. Hoặc ngược lại : em yu anh.

Ti th nhận, c lc ti ngy thơ : em cũng dm lắm !

Đố ai biết được.

H h

2009-04-25