Hiểu mnh đang viết g

Hạ bt, đương nhin mnh biết mnh muốn viết g.

Hiểu mnh đang viết g, khc hẳn chuyện mnh muốn viết g !

Để biết được mnh đang viết g, phải biết tự đặt mnh vo thế đọc đời của tha-nhn, biết qun mnh mộ t.

Rất t nh văn biết lm điều ấy.

2015-08-06