Hiểu ḿnh để hiểu tha nhân

Suy nghĩ măi về ḿnh dường như hơi bị bệnh hoạn.

C̣n tuỳ : để làm ǵ ? 

Có chí ít hai kiểu suy nghĩ về ḿnh khác nhau.

1/ để ngắm nghĩa ḿnh. Bất kể với thái độ nào : mê, hận, khinh, e tutti quanti… chính ḿnh. Đọc lư luận văn học và văn chương PhuLăngXa thôi cũng đủ ớn. Đọc sách về ḿnh của các vị chính khách PhuLăngXa cho đăng vào dịp tranh cử c̣n tởm lợm hơn.

2/ để hiểu chính ḿnh, nếu con người có khả năng hiểu ḿnh. Đáng làm. Không hiểu nổi chính ḿnh trong mọi kích người của ḿnh, đừng ḥng hiểu tha nhân, đừng ḥng làm người.

2016-10-16