Hiểu nhau

 

Hiểu nhau 2

Hiểu nhau, trong từng lĩnh vực hnh-động ở kiếp người, đi hỏi thời gian cng hnh-động.

V một tấm lng.

H h

2012-09-04