Hiểu nhau

 

Hiểu nhau 3

Ti đ viết TDTD v ước mơ lớn trong đời ti l : xuyn qua ngn ngữ, con người khng cần phải đon m nhau nữa.

Giấc mơ ấy c nhiều khả năng ho.

H h.

2012-09-04