Hiểu nhau - 4

Nếu con người l một l tr thuần khiết, ni g cũng r rng, chnh xc, trong khng-thời gian của kiếp người, chẳng ai phải mất thời giờ tm hiểu ai.

Kiếp người sẽ ngao ngn, chn trường, tẻ nhạt biết mấy !

May thay, ngn ngữ của ta thủng, đầy "lỗ đen". N cho php ta cn khả năng yu, cn nhu cầu tm v hiểu một nng tin Ziao Chỉ thi cũng đủ lấp hố một đời.

Thế th cuộc sống ny cũng được được.

H h.

2013-08-01