HieuNhau

Hiểu nhau

Bạn bảo ta :

Chả bao giờ dân Việt có thể hiểu nhau được.

Có thể thế thật. Hiện nay, nói chung, thế thật. Điều ấy không ngăn cản chúng ta thương nhau. Chỉ cần chân t́nh, đàng hoàng tử tế với nhau thôi. Thế cũng đủ cho phép ta thương người đời trong hoàn cảnh và môi trường văn hoá của nó. Thậm chí, thương ḿnh luôn.

Nếu điều ấy hăo, ta quẳng bút liền.

Nhưng than ôi, chân t́nh, đàng hoàng tử tế với chính ḿnh là điều khó nhất ở đời.

Hè hè…

2009-06-13