Hiểu nhau ho

Hiểu nhau ho

Hiểu nhau ho l một thi quen ở đời của rất nhiều người trong đủ thứ lnh vực. Tới 30 tuổi, ti đ từng hiểu ho một số người. Sau 35 tuổi, ti khng cn hiểu ho bất cứ ai, ti mong vậy. Hơn bốn mươi tuổi, ti mới quan tm tới văn chương Việt Nam v pht hiện rằng qua văn chương người ta cn hiểu ho nhau nhiều hơn l trong đời thực. Ở tuổi ấy, ti mất khả năng hiểu ho từ lu rồi

2012-05-09