HieuVaYeu

Hiểu v yu

Mỗi con người, ở mỗi thời điểm trong đời mnh v trong bối cảnh của mnh lc ấy, với kiến thức, nghiệm sinh v niềm tin của mnh lc ấy, c những nhu cầu của ring mnh v c thi độ với người đời theo nhu cầu ấy, lc ấy. Chỉ khi ta biết qun mnh một t, ta mới cảm nhận được cũng những điều ấy ở người khc ta v, c khi, ta thng cảm, tuy khng thể chia sẻ được. Ta hiểu. Ta đnh. Ta yu. C khi tnh yu chỉ c thế thi. H h

2008-05-16