Hoàng hôn của cuộc sống

Bước vào hoàng hôn của cuộc sống, ai chẳng bám sống ? Ta cũng vậy.

Nhưng có nhiều cách tham sống.

Tránh chết càng lâu càng tốt, chẳng hạn. Không hợp với ta.

C̣n cách này : sống chân thật, chân t́nh, vui và đẹp, đến khi hết sống.

Không biết c̣n cách chết nào hơn thế ? 

Hè hè.

2016-10-09