Học

Học được bất cứ ǵ, đúng hoặc sai, xuyên qua bất cứ ngôn ngữ nào, ta nên học. Và trả giá lọc sai, giữ đúng.

Chỉ khi nào ta vượt những xiềng xích ngôn ngữ tứ xứ đă nhào nặn ra ta – nhục cảm, t́nh cảm, lư trí, trong nhân tâm – ta mới bắt đầu học được chính ḿnh, bắt đầu tư duy tự do, bắt đầu lạng quạng sáng tác đường người của ta, đường đời của ḿnh.

2014-04-16